Hyresförhandlingar för 2019

Förhandlingarna om nya hyror har avslutats och överenskommelse har träffats mellan hyresgästförening och fastighetsägarförening. Den nya hyran gäller fr o m 2019-04-01, samtliga lägenheter höjs med 1,9 %. Den nya hyran kommer att framgå av hyresfakturan.