Riktlinjer för uthyrning av lägenheter

Anställda

Tillsvidareanställda om minst 50 % och minst 1 års tjänstgöringstid på Länsförsäkringar Östgöta har förtur till lägenheter. Turordning i form av kötid är grundregeln, dock kan särskilda skäl till förtur beaktas.

Om anställd utnyttjat sin förtursrätt till en lägenhet, har han/ -hon inte rätt till förtur igen inom de 3 kommande närmsta åren.

Externa intressenter

För externa intressenter gäller kötid som grundregel.
Anmälan till bostadskön görs via Länsförsäkringar Östgötas hemsida.

Referenser

Vid uthyrning beaktas referenser från tidigare hyresförhållanden, betalningsanmärkningar och betalningsförmåga. Grundregeln är att inga tidigare störningsanmälningar, betalningsanmärkningar eller skulder till hyresvärd skall finnas samt att hyresgästen bedöms kunna betala gällande hyra, men bedömningar görs utifrån det enskilda fallet.
Kreditupplysning tas före kontraktsskrivning om de ekonomiska förhållandena inte är kända sedan tidigare. Minsta ålder för att göra en intresseanmälan är 16 år.

Hemförsäkring

Hyresgästen skall ha en gällande hemförsäkring.

 

Inflyttning
Registrera dig

Skapa användare för dig på nedan länk.

Registrera dig