Trivsel och ordning

För trivsel och ordning i och runt våra fastigheter ber vi våra hyresgäster tänka på följande:
  • Grillning med öppen låga är inte tillåtet på balkongen eller intill fastighetens fasad.

  • Blomlådor måste hängas på insidan av balkongräcket för att inte riskera att falla mer och orsaka skada.

  • Rök inte i närheten av öppna fönster, balkongdörrar och friskluftintag med hänsyn till grannar.

  • Lämna aldrig något avfall på golvet i våra återvinningsrum, det som inte går att sortera i kärlen ska hyresgästen själv lämna på kommunens återvinningsstationer.