Gottfridsberg

 

Gottfridsberg i Linköping är en relativt central stadsdel, väster om Innerstaden. Den består av de gamla stadsdelarna Barhäll, Fridhem, gamla Gottfridsberg, Tornhagen och Åbylund. Området begränsas i söder av Malmslättsvägen, i öster av Västra Vägen och Bergsvägen, i norr av järnvägen och i väster av Rydsskogen.

Stadsdelen har bland annat dagligvarubutik, restaurang, pizzerior, gatukök och bageri. Här finns även gruppbostäder, sjukhemsplatser och vårdbostäder för dementa, skolor som resursskola, förskola, grundskola och gymnasium.

Bebyggelsen domineras av flerbostadshus inklusive studentbostäderna i Flamman och Fjärilen. Småhus finns främst i områdena Barhäll, Fridhem och Tornhagen.