Gottfridsberg

 

Gottfridsberg i Linköping är en relativt central stadsdel i Linköping väster om innerstaden.