Innerstaden

Innerstaden är den stadsdel som innefattar stadskärnan av Linköping.