Skydda dig och dina grannar mot brand

Blockera inte trapphus och gångar i källare och på vindar.

Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. Trapphus och gångar ska vara fritt från till exempel möbler, växter, cyklar och barnvagnar. Blås alltid ut levande ljus när du lämnar rummet. Inga levande ljus får finnas i trapphus.

Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till källare och vind minskar också risken för anlagda bränder. Trapphus ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att hjälpa till vid sjukdom eller brand.