Sparregatan 2, Järnvägsgatan 4a och b, Bielkegatan 1a och b

Fastigheten heter Bägaren 3 och adresserna är Sparregatan 2, Järnvägsgatan 4 a och 4 b, Bielkegatan 1 a och 1 b i Vasastaden i Linköping. Fastigheten byggdes 2002-2003. Länsförsäkringar Östgöta köpte fastigheten 2004.

Fastigheten ligger granne med resecentrum.